Splošni pogoji uporabe

Spletni portal je intelektualna lastnina Intek d.o.o. Vse informacije, podatki, dokumenti, opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na teh spletnih straneh, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali preko njega, za komercialne ali javne namene.

Intek d.o.o. bo z vso skrbnostjo storil vse, da bi bile informacije na spletnih straneh točne in podatki ažurni, a za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Intek d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Nekatere spletne strani portala hifi-ljubljana.org nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Intek d.o.o. nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco.

E-novice

V primeru, da ste se naročili na e-novice, ste nam morda dovolili, da podatke o vaših nakupih upoštevamo pri oblikovanju za vas pripravljenih ponudb. Odjava od e-novic je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah ali pisno na naš naslov.

Omejitev odgovornosti

Intek d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Intek d.o.o. ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Mnenja pred objavo pregledamo in zavrnemo tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Prav tako ne odgovarjamo za informacije v mnenjih in se omejujemo od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.

Izjava o varovanju zasebnosti

V Programu razvoja podeželja spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje e-novic do prejetja odjave od prejemanja. Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo distribucije e-novic.

Kadarkoli lahko zahtevate:

Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu.
Popravek svojih osebnih podatkov s klikom na povezavo Urejanje podatkov.

Več informacij: Intek d.o.o., Njegoševa cesta 23, Ljubljana, Slovenija.

Splošno pred nakupom

Občutljivi podatki se prenašajo po varni SSL povezavi, kar omogoča varno in brezskrbno spletno nakupovanje.

Vsak kupec potrebuje uporabniško ime in geslo za opravljanje spletnih nakupov. Uporabniško ime je naslov elektronske pošte, na katerega prejme tudi potrdilo o prijavi in vseh uspešno opravljenih nakupih. V kolikor se pri registraciji odloči za prejemanje elektronskih obvestil, bo email uporabljen tudi za pošiljanje sporočil o novostih v prodaji. Pri registraciji novega uporabniškega imena si uporabnik sam kreira geslo in izpolni zahtevane podatke v uporabniškem profilu.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Prodajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Informacije o prodajalcu

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še predno ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:

  • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
  • podjetje, sedež podjetja in telefonska številka podjetja, kadar je ta na voljo,
  • končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
  • informacija o pritožbenem postopku pri podjetju oziroma pojasnilo glede postopka pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci,
  • naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firma in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo,
  • možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihova dostopnost

Postopek nakupa vstopnic

Kupec pri nakupu vstopnice izpolni vse zahtevane osebne podatke (ime in priimek, e-poštni naslov). Koraki v postopku nakupa so jasno definirani – dokler kupec ne izpolni zahtevanih podatkov, ne more na naslednji korak.
Plačnilni podatki, ki jih mora kupec vnesti pri opravljanju nakupa vstopnic preko spleta, variirajo glede na način plačila, ki ga je kupec izbral (več o načinih plačila v naslednjih točkah).

Po zaključenim postopkom nakupa vstopnic preko spleta bo kupec prejel karto v obliki PDF datoteke na e-poštni naslov, ki ga je vnesel v prvem koraku postopka nakupa vstopnic. Na vsaki karti je unikatna QR koda, ki ima le eno veljavnost – en vstop na prireditev na posamezno karto.
Ob vstopu na prizoriše prireditve bo s čitalniki ta QR koda odčitana, kar bo omogočilo vstop na prireditev posamezniku s to kodo, hkrati pa bo s tem odpadla veljavnost odčitane QR kode.

Pred zaključkom plačila je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu. Po nakupu vstopnic, ki je pri spletnem nakupu izvedena neposredno po kliku na plačilo, spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoči.

Načini plačila

Celoten nabor plačilnih sredstev prodajalca obsega:

  • Kreditne in plačilne kartice
  • PayPal (pri storitvi PayPal zaračunavamo stroške storitve – booking fee)
  • S plačilnim nalogom UPN (plačilni nalog morate poravnati v roku 24 ur od potrditve naročila)

Pri plačevanju s kreditnimi karticami preko spleta je potrebno vnesti podatke o št. kartice, veljavnosti in CVC kodi.

OPOZORILO: Plačevanje s kreditnimi/plačilnimi karticami se izvaja na bančni spletni strani! Vse pogoje plačevanja in varnostne protokole določa in vrši banka.

Plačilna sredstva in načini dostave so določena in navedena v postopku nakupa.

Varovanje vstopnic

Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo (QR kodo). QR kode vstopnic ne objavljajte in jo ustrezno varujte, tako pred izgubo kot tudi fizično poškodbo ali neavtoriziranim kopiranjem in posredovanjem. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

Postopek pritožbe

Pritožbo oddate v pisni obliki na elektronski naslov eb@intek.si ali s priporočenim pismom na naslov prodajalca. V pritožbi prosimo navedite vaše kontaktne informacije in natančen opis pritožbe.

Prodajalec se obvezuje, da bo vse reklamacije obravnaval resno in poizkušal najti ustrezen način za zadovoljstvo tako uporabnika kot prodajalca. Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in prodajalec, in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je prodajalec dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

Reklamacija vstopnic

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, elektronski pošti ali preko spleta). Vstopnic za vse prireditve v Sloveniji in tujini, ki so bile kupljene preko spletnega portala prodajalca ali njegovih pooblaščenih prodajnih mest ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja. V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren organizator prireditve. Ob nastanku navedenih okoliščin bo prodajalec kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestil o kontaktnih podatkih organizatorja in možnostih vračila denarja ali pa bo vračilo denarja za organizatorja opravil prodajalec.

V primeru odpovedi prireditve, lahko vstopnice v roku določenem s strani organizatorja, vrnete na isti način, kot ste jih prejeli. Kupljene nepoškodovane vstopnice lahko vrnete osebno na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili. V primeru naročila po telefonu ali spleta jih s pošto in vašimi podatki (ime, priimek, naslov, številka vašega TRR-ja, kamor vam povrnemo denar) pošljete na naslov prodajalca. Lastniki vstopnic plačanih s plačilnimi servisi, ki omogočajo vračilo na isto plačilno sredstvo, bodo prejeli povrnjen znesek, na isti način, kot so za transakcijo plačali. Z vračilom kupnine vstopnice postanejo neveljavne ne glede na obliko v kateri se nahajajo.

Vračilo se izvede za vrednost vstopnic. Vse dodatne storitve (nadomestila za uporabo sistema in nadomestila za uporabo plačilnih sredstev) se ne vračajo.

V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave), ne bodo povrnjeni.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic. Izgubo, krajo ali uničenje vstopnice čimprej sporočite prodajalcu.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma oziroma v 8 dneh od dneva, ko je bila napaka vstopnice odkrita, to sporočiti prodajalcu.

Drugo

Rok veljavnosti ponudbe določa prodajalec, ravno tako cene, ki veljajo do preklica. Zavezanec za DDV iz naslova organizacije prireditve je prodajalec. Zavezanec za DDV iz naslova storitve posredovanja prodaje vstopnic je prodajalec. Seznam transakcij se hrani v elektronski obliki pri prodajalcu.